Privacy Statement
Versie: februari 2019
Bedankt voor uw vertrouwen in Practiceflow. Hieronder beschrijven we hoe we omgaan met uw gegevens als u gebruik maakt van onze website, software en services. We hechten zeer veel waarde aan de privacy van onze gebruikers. 

We respecteren en beschermen de privacy van onze gebruikers op onze website en onze applicaties. We gebruiken uw gegevens alleen zodat u onze dienst goed kunt gebruiken. We zullen nooit gegevens verkopen aan derden! Alle ingevoerde gegevens zijn eigendom van u. Heeft u vragen over onze privacy statement? Laat het ons weten op [email protected]

Wij en U
Als we schrijven over 'u of uw, dan bedoelen we u als gebruiker van ons online pakket. Dit kan zijn onze online applicatie, onze apps en/of het bezoek aan onze website.
Schrijven we over 'wij', 'we', 'ons' of 'onze', dan bedoelen we Automationsoft BV., handelend onder de naam Practiceflow en gevestigd aan de Bosseweg 7b, 5682 BA, Best, Nederland. Automationsoft BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 718605584

Nederlands recht
De rechtsverhouding tussen u en ons wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens gebeurt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Opslag van persoonlijke gegevens bij ons
Om onze diensten te kunnen leveren aan u, slaan we zowel persoonlijke als niet persoonlijk identificeerbare data op over bedrijven en individuen die onze dienst gebruiken. Deze gegevens kunnen onder andere een naam of telefoonnummer bevatten. We verzamelen persoonsgegevens wanneer u zich aanmeldt voor een gebruikersaccount bij ons, gebruikmaakt van onze dienstverlening of contact opneemt met onze helpdesk. We verzamelen, bewaren en gebruiken uw persoonlijke informatie zodat u gebruik kunt maken van onze online applicatie, websites, apps en aangesloten diensten. We gebruiken uw gegevens onder andere om:
• U aan te melden voor een nieuw gebruikersaccount op basis van je naam, e-mailadres en wachtwoord;
• Leveren van alle diensten voor het zo goed mogelijk te laten managen van uw praktijk;
• Het leveren van ondersteuning vanuit onze helpdesk.

Omdat we graag onze dienstverlening zo goed mogelijk willen afstemmen op de wensen van onze gebruikers, slaan we naast persoonlijke gegevens ook geaggregeerde geanonimiseerde informatie op over onze gebruikers en het gebruik van onze dienst. Door het gebruik van onze dienst is het ook mogelijk dat we via onze gebruikers persoonlijke informatie opslaan van derden, zoals de klanten van onze directe gebruikers. 

U bent als gebruikersaccounthouder van Practiceflow zelf verantwoordelijk voor de gegevens die u invoert. Zorg ervoor, als gebruikersaccounthouder, dat uw klanten op de hoogte zijn van dit privacy statement.

We bewaren je persoonlijke gegevens niet langer dan nodig voor de bovengenoemde doeleinden. Je hebt bij ons het recht, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), vergeten te worden. Je kunt dit doen door je gebruikersaccount te verwijderen. We zullen dan alle informatie verwijderen uit onze systemen.

Beveiliging van je gegevens
We hebben gezorgd voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking. We maken gebruik van geavanceerde firewalls en het netwerkverkeer wordt constant in de gaten gehouden. Alle verbindingen naar onze servers zijn beveiligd met een SSL-verbinding. Alle wachtwoorden worden bij ons veilig opgeslagen d.m.v. cryptografische beveiliging.

We hebben bijna alle service activiteiten geautomatiseerd zodat er maar een kleine set aan menselijke interactie vereist is door ons technisch personeel. Ze hebben standaard geen toegang tot je account en data, in plaats daarvan krijgen ze alleen onder streng toezicht van management toegang wanneer dat nodig is zoals het oplossen van problemen en het toevoegen en verbeteren van functies en mogelijkheden binnen je account, zoals bij elke andere online dienstverlener.

U kunt anderen toegang geven tot uw gebruikersaccount door extra gebruikers toe te voegen. U kunt per gebruiker aangeven tot welke onderdelen deze persoon toegang heeft.

Verstrekken van jouw gegevens aan derden
We zullen uw gegevens nooit aan derden verstrekken zonder je voorafgaande toestemming, tenzij we daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling. We kunnen wel (een deel van) uw gegevens verstrekken aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoer van bepaalde diensten.

We behouden ons het recht voor (een deel van) je gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van) Automationsoft B.V. of Practiceflow, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. We zullen ons inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door een bericht op Practiceflow of een advertentie in een landelijk dagblad.

Onze website bevat links naar websites van derden. We zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Gebruik van cookies
Op websites van ons wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. We gebruiken cookies om uw sessie en gebruikersnaam te onthouden. Het is voor ons technisch onmogelijk om de dienst aan te bieden zonder deze cookies. Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die door middel van cookies wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren. U heeft de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal het gebruik van onze dienst wel negatief beïnvloed kunnen worden.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens
U kunt ons altijd een verzoek sturen om op te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. We zullen binnen vier weken reageren op je verzoek. Nadat u antwoord van ons heeft gehad, kunt u aangeven wat u wilt doen met deze gegevens. U kunt deze gegevens aanvullen, verbeteren of verwijderen. We zullen binnen vier weken, nadat we uw wijzigingen hebben ontvangen, reageren op de aanpassingen. 

Kan dit Privacy statement worden gewijzigd?  
We kunnen ons Privacy statement wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct zichtbaar zijn op deze pagina. Bovenaan staat de datum van deze huidige versie. We raden u daarom aan om regelmatig ons privacy statement te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen . Indien u nog vragen heeft over ons Privacy Statement, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze helpdesk helpt u graag verder als je informatie nodig heeft over je gegevens of als je deze wilt wijzigen. Mail de helpdesk op [email protected]
Copyright 2019- Practiceflow - All Rights Reserved